เวย์โปรตีนคุณภาพสูง ยอดขายอันดับ 1 ของประเทศ | ติดตามเราบน

ภาษาไทย | English

รับสมัคร *Join Us


-Digital Marketing (เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์)

ค่าตอบแทน 23,000 ขึ้นไป (แล้วแต่ความสามารถและประสบการณ์) 

รายละเอียดงาน
-วางแผนและประสานงานกับทีมเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ทั้งหมด
-วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดออนไลน์ทั้งหมด
-วิเคราะห์และประเมินกลุ่มลูกค้า
-ติดตามขาวสารเกี่ยวกับดิจิทัล รวมถึงการตลาดในโลกออนไลน์และนำมาวิเคราะห์
-ลงโปรโมทโฆษณาโดยใช้เครื่องมือดิจิทัลต่างๆ (ได้เป็นอย่างดี)
-เก็บข้อมูลการตลาดและนำมาวิเคาะห์จุดคุ้มทุน
คุณสมบัติ
-อายุ 25-35 ปี
-มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบดี
-มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการตลาดออนไลน์และด้านการสื่อสารการตลาด การประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์สินค้าและบริการ
-มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผน
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ด้านการตลาดดิจิทัลหรือเทคโนโลยีด้านการตลาดออนไลน์
-สนใจทางด้านเทคโนโลยี สื่อ Social และ Platform online ต่างๆ
-มีทักษะด้านการใช้เครื่องมือดิจิทัลเป็นอย่างดี Facebook Ads, Facebook Pixel, Google Search Console , Google Analytic
(ถ้ามี) ทักษะด้านการเขียนโค้ด ทำเว็ปไซต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
(ถ้ามี) สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, illustrator จะพิจารณาเป็นพิเศษ


-Marketing Officer (เจ้าหน้าที่การตลาด)
ค่าตอบแทน 15,000 ขึ้นไป (แล้วแต่ความสามารถและประสบการณ์)

รายละเอียดงาน
-ร่วมวางแผนงานและดูแลด้านกลยุทธ์ในการตลาดของธุรกิจบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย
-ร่วมดูแลสื่อโฆษณา และวางแผนงบประมาณการตลาด
-สนใจทางด้านเทคโนโลยี สื่อ Social และ Platform online ต่างๆ
-จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดตามที่ได้รับมอบหมาย
-สามารถเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
-อายุ 23-35 ปี
-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
-มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบดี
-สามารถวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอ และรายงานผล
-มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถเจรจาต่อรองได้
-สามารถใช้เครื่องมือ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
(ถ้ามี) มีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ / E-commerce และการตลาดออฟไลน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
(ถ้ามี) สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, illustrator จะพิจารณาเป็นพิเศษ.


-Administration (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
ค่าตอบแทน 13,000 ขึ้นไป (แล้วแต่ความสามารถและประสบการณ์)

รายละเอียดงาน
-รับผิดชอบงานเอกสาร
-รับผิดชอบการหาข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
-คิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ
-รับผิดชอบงานคีย์ข้อมูลลงในโปรแกรมของบริษัท
-เตรียมเอกสารให้ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
-อายุ 23-35 ปี
-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
-มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบดี
-สามารถใช้เครื่องมือ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
-สามารถสืบค้นหาข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายได้
-สามารถคิดวิเคราะห์และประมวลข้อมูลได้


สถานที่ปฎิบัติงาน
162/124 และ 162/126 หมู่ที่ 3 ซอย หมู่บ้านป. ผาสุขนิเวศน์ ตำบล พิมลราช อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
ปฎิบัติงานวัน จันทร์-ศุกร์ (8.30-18.00 น.)

สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-ค่าจ้างพิเศษเมื่อทำงานนอกเวลา
-การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
-โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ