เวย์โปรตีนคุณภาพสูง ยอดขายอันดับ 1 ของประเทศ | ติดตามเราบน

ภาษาไทย | English สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

นโยบายความเป็นส่วนตัว


    นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มา การใช้/ประมวลผล และการเก็บรักษา ข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ WHEYWWL.COM ("เรา") เท่านั้น

WHEYWWL.COM ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและการให้บริการต่อสมาชิก WHEYWWL.COM ในฐานะเจ้าของข้อมูลซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้งานเว็บไซต์” นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับเกี่ยวกับข้อมูลที่ WHEYWWL.COM เก็บรวบรวมและรักษาไว้ โดยอธิบายครอบคลุมถึงประเภท วัตถุประสงค์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประมวลผลและการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ อันได้แก่ ไอพีแอดเดรส (IP Address) คุกกี้ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์มอบให้ผ่านเว็บไซต์ WHEYWWL.COM ขณะที่ลงทะเบียนและใช้บริการ WHEYWWL.COM ซึ่งรวมถึง ข้อมูล Facebook และ Google+ ของผู้ใช้งานเว็บไซต์

ผู้ใช้งานเว็บไซต์มีหน้าที่ต้องอ่านและรับทราบนโยบายนี้ทั้งหมดก่อนที่จะให้ข้อมูลใด ๆ กับ WHEYWWL.COM เพื่อใช้งานเว็บไซต์หรือลงทะเบียนการขอใช้บริการ โดยผู้ใช้งานเว็บไซต์จะต้องให้ความยินยอมผ่านการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในการอนุญาตให้ WHEYWWL.COM รวบรวม ใช้และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายนี้

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลของคุณประการใด โปรดติดต่อโดยส่งเป็นจดหมายหรือคำร้องผ่านทางอีเมลมาที่ officialwheywwl@gmail.com


สิ่งที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราครอบคลุม

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราได้รับจากผู้ใช้งานเว็บไซต์เมื่อผู้ใช้งานเว็บไซต์ใช้บริการของเราผู้ใช้งานเว็บไซต์อาจเข้าถึงเว็บไซต์ของเราจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ (ผ่านการประยุกต์ใช้ iPhone หรือ iPad, เป็นต้น) โดยนโยบายนี้ใช้บังคับกับการใช้งานของเว็บไซต์ของเราโดยไม่คำนึงถึงวิธีการในการเข้าถึงนโยบายนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งเราเชื่อมโยงไป หรือบุคคลที่สามหรือ บริษัทที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือการควบคุมหรือการกระทำของคนที่เราไม่ได้ว่าจ้างหรือจัดการ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านั้นเมื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม การใช้บริการเว็บไซต์เราไม่ว่าช่องทางใด หมายถึงผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้วนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มมีผลต่อกิจกรรมและเนื้อหาของข้อมูลที่เกิดขึ้นในอนาคต ไม่มีผลย้อนหลัง เราขอแนะนำให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อ ดูว่าเราได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพื่อที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์จะได้เข้าใจในนโยบายและแนวทางล่าสุดของเราเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์หากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมไว้แล้วจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ การเข้าใช้งานใน WHEYWWL.COM หมายถึงผู้ใช้งานเว็บไซต์ยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้สำหรับเว็บไซต์นี้โปรดไปที่ข้อตกลงการใช้หน้า เงื่อนไขการให้บริการ


แหล่งข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์การใช้งานของผู้ใช้งานเว็บไซต์จากผู้ใช้งานเว็บไซต์โดยตรงเท่านั้น ตราบเท่าที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์อนุญาตโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยให้เราใช้ประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง:

 • เว็บไซต์ WHEYWWL.COM
 • Facebook (ข้อมูลบัญชีสมาชิกที่เป็นสาธารณะ)
 • Google+ (ข้อมูลบัญชีสมาชิกที่เป็นสาธารณะ)
 • อุปกรณ์ของผู้ใช้ (คอมพิวเตอร์ และ/หรือ โทรศัพท์มือถือ)


การเก็บรวบรวมข้อมูล

จากแหล่งข้อมูลข้างต้น ข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวมมีดังนี้:

 • ชื่อ (บังคับสำหรับที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า, ไม่บังคับสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก)
 • นามสกุล (บังคับสำหรับที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า, ไม่บังคับสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก)
 • รูปภาพโปรไฟล์ / ภาพถ่าย (ไม่บังคับ)
 • เพศ (ไม่บังคับ)
 • วัน/เดือน/ปีเกิด (ไม่บังคับ)
 • ที่อยู่อีเมล (บังคับ)
 • ส่วนสูง และน้ำหนัก (ไม่บังคับ)
 • ที่อยู่ในการจัดส่ง (บังคับสำหรับที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า, ไม่บังคับสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก)
 • หมายเลขโทรศัพท์ (บังคับสำหรับที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า)
 • โปรไฟล์ Facebook (member_ID, public_profile, รูปโปรไฟล์และที่อยู่อีเมล)
 • คุกกี้
 • ไอพีแอดเดรส (IP Address)
 • ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ของที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า


วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้:

 • ในขณะที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์กรอกข้อมูลเพื่อการลงทะเบียนเปิดบัญชีสมาชิก WHEYWWL.COM หรือดูแลปรับปรุงข้อมูลบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า
 • การลงทะเบียนบัญชีสมาชิก WHEYWWL.COM เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้ให้ในแบบฟอร์มที่แสดงอยู่บนแพลตฟอร์มของเราเท่านั้น
 • การเลือกลงทะเบียนบัญชีสมาชิก WHEYWWL.COM โดยให้เชื่อมต่อกับบัญชีสมาชิก Facebook ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลโปรไฟล์จากบัญชีสมาชิก Facebook เฉพาะส่วนที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์เปิดเผยแก่สาธารณะ โปรดทราบว่าเราไม่จัดเก็บหรือรับรู้รหัสผ่านเข้าบัญชีสมาชิก Facebook ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ในระบบข้อมูลของเราแต่อย่างใด
 • การเลือกลงทะเบียนบัญชีสมาชิก WHEYWWL.COM โดยให้เชื่อมต่อกับบัญชีสมาชิก Google+ ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลโปรไฟล์จากบัญชีสมาชิก Google+ เฉพาะส่วนที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์เปิดเผยแก่สาธารณะ โปรดทราบว่าเราไม่จัดเก็บหรือรับรู้รหัสผ่านเข้าบัญชีสมาชิก Google+ ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ในระบบข้อมูลของเราแต่อย่างใด


วิธีการใช้ข้อมูล

โดยข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ เราจะไม่เผยแพร่หรือเปิดเผยออกไป ยกเว้นแต่ใช้ประโยชน์กับการใช้บริการในเว็บไซต์ WHEYWWL.COM เท่านั้น เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อช่วยให้เราให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์อาจจะสนใจ, เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ และพัฒนาการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา , แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โปรแกรมการส่งเสริมการขาย หรือข้อเสนอหรือข้อมูลพิเศษๆ ให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ทราบ แต่เราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ไป ให้บุคคลอื่น หรือบริษัทอื่น เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด


ข้อมูลสาธารณะ

โปรดทราบว่าถ้าผู้ใช้งานเว็บไซต์เลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองในรูปแบบเปิดเช่นผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเช่น Facebook หรือ Google+ หรือในองค์ประกอบเนื้อหาที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ให้กับเราเอง เราจะพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้เป็น ข้อมูลสาธารณะ ไม่ได้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล


เทคโนโลยีจดจำข้อมูล (คุกกี้)

WHEYWWL.COM อาจจะใช้เทคโนโลยีจดจำข้อมูลมาใช้ เพื่อประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการแต่ละท่าน เพื่อประโยชน์ในการนำมาพัฒนาให้เว็บไซต์ WHEYWWL.COM ให้เหมาะกับผู้ใช้บริการแต่ละท่าน


ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน

ระหว่างการลงทะเบียน WHEYWWL.COM จะให้ท่านสร้างรหัสส่วนตัวสำหรับการเข้าถึงบัญชีของท่าน ซึ่งท่านจะต้องเก็บรหัสส่วนตัวดังกล่าวเป็นความลับไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการใดๆ ที่กระทำผ่านทางบัญชีของท่าน หากท่านสงสัยว่ามีการใช้รหัสส่วนตัวของท่านโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านสามารถแจ้งให้ทาง WHEYWWL.COM ตรวจสอบความผิดปกติได้ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียของ WHEYWWL.COM หาก WHEYWWL.COM มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่ามีหรืออาจจะมีการใช้บริการของ WHEYWWL.COM ไปโดยมิชอบ WHEYWWL.COM ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับใช้บัญชีของท่านหรือขอให้ท่านเปลี่ยนรหัสส่วนตัวของท่านได้ ทั้งนี้ WHEYWWL.COM ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการที่รหัสส่วนตัวของท่านถูกเปิดเผยหรือใช้ไปในทางมิชอบทั้งสิ้น

WHEYWWL.COM ตระหนักดีว่าผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราไว้วางใจเราในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา เราถือว่าเป็นงานที่สำคัญ เราจะไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของคุณในทุกรูปแบบ